flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Повернення помилково сплаченого судового збору (без подальшого звернення до суду, на рахунок іншого суду тощо) здійснюється відповідно до Порядку повернення (перерахування) коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 3 вересня 2013 року № 787, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2013 року за № 1650/24182 (зі змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 8 грудня 2021 року № 647, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 24 грудня 2021 року за № 1674/37296). 

 

ПОВЕРНЕННЯ ПОМИЛКОВО СПЛАЧЕНОГО СУДОВОГО ЗБОРУ       

(ПОЗАПРОЦЕСУАЛЬНИЙ СПОСІБ) 

Для повернення помилково сплачених коштів помилково або надміру зарахованого до бюджету судового збору платнику необхідно подати такі документи:

Заяву про повернення коштів помилково або надміру зарахованого до бюджету судового збору з обов'язковим зазначенням інформації в такій послідовності (ЗРАЗОК ЗАЯВИ ДИВІТЬСЯ НИЖЧЕ):


- найменування платника (суб'єкта господарювання) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи (латиницею в разі повернення коштів в іноземній валюті);

- код за ЄДРПОУ (для юридичної особи), реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті) (латиницею в разі повернення коштів в іноземній валюті);

- місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи (латиницею в разі повернення коштів в іноземній валюті) та номер контактного телефону (для фізичної особи за її згодою);

- причина повернення коштів з бюджету з обов’язковим зазначенням (за наявності) назви відповідного суду та номера судової справи, за подання якої був здійснений платіж;

- найменування та місцезнаходження банку, в якому відкрито рахунок отримувача коштів, та реквізити такого рахунку (латиницею в разі повернення коштів в іноземній валюті);

- сума коштів, що підлягає поверненню;

- IBAN, на який повертаються кошти в національній валюті (за наявності);

- номер карткового рахунку отримувача коштів (за наявності).

Оригінал чи копію документа на переказ, або паперову копію електронного розрахункового документа, який підтверджує перерахування коштів до бюджету, або скановану копію зазначених документів з обов'язковим накладанням електронного підпису платника, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги», за умови подання такої заяви в електронній формі.
У разі необхідності, довіреність на отримання коштів довіреною особою, засвідчену згідно з вимогами Цивільного кодексу України, копію паспорта довіреної особи (у разі повернення коштів довіреній особі).

 

ЗРАЗОК ЗАЯВИ

(для копіювання)

                                                                                                                                                                              Павлоградський міськрайонний суд

                                                                                                                                                                                                                                 Дніпропетровської області

                                                                                                                                                                                                                           вул. Дніпровська, 135

                                                                                                                                                                                                                            м. Павлоград

                                                                                                                                                                                                                            Дніпропетровська область, 51400

 

 Заява

 про повернення помилково сплаченого судового збору

 

 

 

 

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – для фізичної особи:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Найменування платника (суб’єкта господарювання) для юридичної особи:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) або серія (за наявності) та номер паспорта платника (суб’єкта господарювання) (латиницею в разі повернення коштів в іноземній валюті), який подав заяву про повернення коштів з бюджету:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Місце проживання (латиницею в разі повернення коштів в іноземній валюті) – для фізичної особи та номер контактного телефону (для фізичної особи за її згодою)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Місцезнаходження (латиницею в разі повернення коштів в іноземній валюті)  - для юридичної особи та номер контактного телефону : ________________________________________________

 

 

 

Причина повернення коштів з бюджету (з обов’язковим зазначенням (за наявності) назви відповідного суду та номера судової справи, за подання якої був здійснений платіж):

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Найменування та місцезнаходження банку, в якому відкрито рахунок отримувача коштів, та реквізити такого рахунку (латиницею в разі повернення коштів в іноземній валюті): ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Сума коштів, що підлягає поверненню (за наявності): ________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

IBANна який повертаються кошти в національній валюті/ рахунок, на який повертаються кошти в іноземній валюті:

UA__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Номер карткового рахунка отримувача коштів (за наявності):

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Додаток: оригінал або копія документа на переказ (про сплату судового збору), або паперова копія електронного розрахункового документа, які підтверджують перерахування коштів (судового збору до бюджету), або скановану копію зазначених документів з обов'язковим накладанням електронного підпису платника, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, за умови подання такої заяви в електронній формі. У разі необхідності, довіреність на отримання коштів довіреною особою, засвідчену відповідним чином.

 

 

«___»_____________ 202___ р.                         ___________                    __________________________________________________________________

                (дата)                                                (підпис)                           (ПІБ фізичної особи /ПІБ керівника юридичної абуповноваженої ним особи)

 

 

 

Пресслужба суду